Tanulmányok

A Szt.szűz gyógyító virágai

Ez a minta segít az elfogadásban és megszünteti a belső ellenállásból adódó feszültségeket. A kövirózsa: a népi gyógyászatban gyulladáscsökkentésre használják. Gyerekeknél fülfájásra, a nőknél altesti gyulladást kezelnek vele.
Nőszirom(írisz v. kardliliom): a keresztény szimbolikában a szűziesség jelképe Mária virága! A befoglaló kör a glória. Az égi kegyelemben való részesülés jelképe. Elválaszthatatlan a fénytől a megvilágosodástól. A transzcendes tudást és bölcsességet jelképezi. A vallásokban az Isten a szentek és az angyalok ábrázolásánál láthatjuk, így Máriánál is.

Aalkimista aranycsinálás

Alkimista aranycsinálás

Az alkímia története az emberi civilizáció hajnalától elkezdődött. Legfőbb törekvése az ember és az anyag átalakítása, tökéletesítése. Az arany az égi fény szinonimája, jele az asztrológiában a nap. A két tudomány egymástól elválaszthatatlan. Mivel az alkímia minden korban ezoterikus, rejtett tan ezért nagyon bonyolult a jelkép rendszere is.
Az alkímia alapja az ólom(ember) 7lépésben történő arannyá(fényemberré) tisztítása. A hét fázis megfelel a 7 asztrológiai ősprincípiumnak. Rendezőelveik általában duális jellegűek és mindig ellentétpárokra épülnek. A mandala közepén Isten mindent látó szemét egy különleges 6 sugarú minta veszi körbe amely az égi és földi szférák összefonódását szimbolizálja.

Az élet virága

Ez a mandala azoknak kell akik szeretnék megismerni és harmóniába kerülni a létezés törvényszerűségeivel az élők világát megalkotó tudással, az ősi bölcsességgel, az elemekkel, a makro és mikro kozmosszal. Az élet virágának mintázata segít lecsillapítani a lelket és a testet. Segít az alkotó tevékenységben és harmóniát teremt a térben maga körül.

Rakamazi Turul

Ö a lélekszállító, aki az elhunyt, és a még meg sem született lelkeket hordozza e világok között. Szájában ott az élet füve, amivel képes feltámasztani a halottakat. Belelát mindkét világba, ezért olyan dolgokról is képes információt hordozni, ami számunkra láthatatlan.
Ez a mandala segít eligazodni-e kerek világban, hordozza magasabb szférák tudását, támogatja a gyógyítót, a látót, a gyógyulni vágyót, azt aki „haza” készül, és aki itt maradt. Mély békét, emelkedettséget ad nekünk.

Szerencse, gazdagság és hosszú élet csomója

Azok számára hasznos, akik szeretnének sikeres, hosszú és gazdag életet élni.
Ha valaki a jólétet álszerénységből elutasítaná, gondoljon arra, hogy mitől fosztja meg magát. A nehézségektől, a kudarctól, a konfliktusoktól való félelem, ahhoz vezethet, hogy az ember feladja az életét. Bátor szív, és erős lélek szükségeltetik ahhoz, hogy a gazdagság és siker vonatkozásában is megálljuk a helyünket. Ebben támogat bennünket ez a mandala.